Toto je náš tretí ročník kinesisu, nižšie uvádzame niekoľko zaujímavostí z prvých dvoch ročníkov!

KInesisKInesisKInesisKInesis